Առողջապահության նախարարությունը անվճար տեղերի համար կրկնակի մրցույթ է հայտարարել

ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է կրկնակի մրցույթ պետական պատվերով նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության մրցույթի արդյունքում չհամալրված հետևյալ մասնագիտությունների և տեղերի համար`

Լաբորատոր ախտորոշում` 2  տեղ,

Պաթանատոմիա`  1  տեղ,

Հոգեբուժություն` 2  տեղ,

Ֆթիզիատրիա` 1  տեղ,

Շտապ օգնության բժիշկ` 3  տեղ:

Դիմորդները կարող են գործերը հանձնել ԵՊԲՀ հետբուհական կրթության ֆակուլտետի դեկանատ մինչև 12.09.2018թ.: