Որքանո՞վ լավ գիտեք ժառանագության վերաբերյալ օրենսդրական նորմերը